Kontakt

Kapacita laboratoře umožňuje spolupráci s dalšími lékaři jak v gynekologické, tak v negynekologické cytologii. Byli bychom potěšeni Vaším zájmem o spolupráci s námi a dovolujeme si uvést naše kontaktní údaje.

DIMOLab s.r.o.

IČO 258 60 844
Sušilova 1835/21
750 02 Přerov
telefon: 581 201 482 (pracovna lékaře)
581 201 483 (bioptická laboratoř)
581 201 484 (příjem)
MUDr. Ladislava Kučerová
e-mail: kucerova@dimolab.cz