Služby

 

 

Pracoviště screenerůMUDr. Ladislava Kučerová

 

Laboratoř se zabývá cytologickým vyšetřením vzorků gynekologického i negynekologického původu, histologickým vyšetřením, konzultační činností a dále také veterinární patologií.

Kromě provádění výše zmíněných vyšetření poskytujeme zadavatelům i spotřební materiál potřebný pro odběr, identifikaci a fixaci vzorků, zajišťujeme transport materiálu a výsledků vyšetření na naše náklady, umožňujeme zadavatelům vyšetření online přístup k výsledkům požadovaných vyšetření v elektronické podobě ve formátu umožňujícím export dat do počítačového systému a spolupracujeme se zadavateli vyšetření na sledování a dispenzarizaci pacientek.

 

Laboratoř DIMOLAB

Bioptická laboratořBarvení gynekologických nátěrů