Vybavení

Laboratoř v souladu se svými kapacitními, přístrojovými a odbornými možnostmi splňuje kritéria nutná pro provádění již uvedených laboratorních vyšetření. Prostorové a technické vybavení laboratoří, stejně jako personální obsazení splňuje veškerá kritéria pro nasmlouvané činnosti se ZP a je odsouhlaseno Krajským úřadem Olomouckého kraje, odborem zdravotnictví.

Laboratoř zahrnuje úsek zpracování vzorků cervikovaginálního původu, dále laboratoř histologickou a cytologickou, imunohistochemickou laboratoř, pracovny lékařů, prostory pro uchovávání vzorků, preparátů a výsledků vyšetření, úsek zpracování, ukládání, předávání a zálohování dat a skladovací prostory. Zákazníkům je po dohodě umožněna prohlídka laboratorního zařízení a jsou poskytovány informace o organizaci provozu. Prostory laboratoře jsou vybaveny mikroskopy značky Olympus s možností fotodokumentace. Zpracování preparátů zajišťují automaty a zálohování dat umožňuje výpočetní technika.

 

Histologická laboratoř

Zpracování bioptických vzorků