MUDr. Ludmila Bartoušková

Členství v odborných organizacích

•  Česká lékařská společnost (ČLS JEP), Společnost klinické cytologie ČLS JEP
•  Česká gynekologická a porodnická společnost ČGPS, onkologické sekce ČGPS, sekce UZ diagnostiky ČGPS
•  Česká společnost pro cervikální patologii a kolposkopii (CSPCPC)

Životopis MUDr. Ludmila Bartoušková